HomeWat is Motilisme?

Wat is Motilisme?

Werken met de eindgebruiker

Het ontwerpproces richt zich op een directe samenwerking met de eindgebruiker van de ruimte. Dit één op één met de individuele opdrachtgever als ook in samenwerking met een collectief (CPO). Tevens ontwikkelen we gebouwconcepten voor ‘de markt’, maar steeds vanuit het perspectief dat een realisatie ervan plaatsvindt in directe samenwerking met de eindgebruiker.

Creëren van een optimale start

Een goede voorbereiding vormt het fundament voor een optimaal resultaat. Daarom is onze focus gericht op de inhoud van het programma. We willen een optimale start. Het ontwikkelen van onze leefruimte vraagt immers om een serieuze investering en zit je dagelijks dicht op de huid. Bij de start van een plan kan er nog veel bewogen worden, later is dit lastiger. Wij geven hier inhoud aan op basis van verschillende methoden:

Oog voor de lange termijn

Omdat een bouwwerk lang bestaat en moet kunnen blijven functioneren, ook al wordt het door verschillende mensen gebruikt en veranderen de omstandigheden tijdens de levensloop, kijken we naar elke opgave vanuit zowel het belang voor het individu als ook de gemeenschap als collectief. We beschouwen een opgave vanuit een ’total cost of ownership’ en de volgende thema’s een belangrijke rol spelen:

  • flexibel bouwen
  • gezonde ruimten maken
  • zuinig omgaan met onze middelen
  • leven met de natuur
  • leren van leefconcepten
  • ruimte kunnen personaliseren
  • verliefd raken
  • innovatie

Werken aan het collectief bewustzijn

Het werken op basis van bewegingsruimte vraagt om het cultiveren van een sterk, collectief bewustzijn. Meer bewustzijn verhoogt het draagvlak voor innovatie. Als je weet wat de bouwwereld kan, dan weet je ook wat je mag verlangen. Het maakt ons meer ontvankelijk voor een beter niveau van leefruimte. Hiervoor is het nodig om elkaar te inspireren en onze horizon te verbreden. Te laten zien dat er meer mogelijk is dan wat we doorgaans op ons netvlies krijgen. Hiervoor werken we aan de volgende initiatieven:

Bouwen aan een platform

Het ontwikkelen van bovenstaande werkzaamheden vinden plaats in ons Motiele huis. Het is het de thuishaven van de Motiele architecten en kenniscentrum voor Motiel(e) werken. Het dient als platform voor de ontwikkeling van het Motilisme als nieuw werkveld van de architect. De gedachte achter deze ontwikkeling, gezien vanuit een ruimer perspectief, zullen we uitgeven in de publicatie: Dromen in ontwikkeling.

Voor meer informatie, volg ons op Facebook en Instagram.