Homehet Motiele huisWerkplaats

Consult

Het is in de praktijk heel waardevol om de plannen van mensen te verrijken met de kennis die je als architect door de jaren heen hebt opgedaan. Om hier beter inhoud aan te geven, heb ik een methodiek ontwikkeld die ik het Consult noem.

In het consult neem ik je mee langs acht werkvelden van onze toolbox. Met behulp van vragen en het tonen van voorbeelden tillen we de behoeften waar een ontwerp aan moet voldoen boven tafel. Oók die behoeften die niet direct aan de oppervlakte liggen.

Het consult wordt vervolgens vertaald in een programma van eisen. We willen je hiermee een optimale start geven en een basis om op verder te bouwen.

lees meer ›

Karakterschets

Een karakterschets is een inspirerend werkstuk waarin we de meest waardevolle aspecten van wat mensen willen bereiken op één paneel samenvatten. Dit inclusief alle relevante zijweggetjes die bewandeld worden. Dus niet alleen het eindresultaat, het ontwerp, staat op de voorgrond, maar ook de zoektocht.

Naast een eerste structuur- en beeldvorming worden de bedenksels, varianten en alternatieve zienswijzen genoteerd als kleine icoontjes, schetsjes of tekst op het paneel (A1-formaat). De karakterschets wordt gepresenteerd in de vorm van een uitgebreide, mondelinge toelichting.

De karakterschets is een laagdrempelig vervolg op het consult waarmee we richting geven aan het ontwerp. Het kan functioneren als onderlegger voor gesprekken met derden, waaronder een bouwer, leverancier, familie of andere belanghebbenden.

lees meer ›

Pro Deo architect

Wij zijn van mening dat ieder mens, ongeacht de maatschappelijke positie, recht heeft op goede en gezonde leefruimte; ruimte die precies aansluit op de behoefte van de gebruiker. Daarvoor is het waardevol als we elkaar beter leren kennen. Vanuit deze simpele gedachte heb ik het begrip Pro Deo architect in het leven geroepen; de architect die zich inzet voor een hoger doel.

Het idee is om een deel van onze tijd vrij te besteden aan het ontmoeten en helpen van mensen. Ook zij die om wat voor reden dan ook een ‘drempel’ voelen. We willen dit initiatief lokaal opstarten voor de bewoners uit onze Bloemenbuurt in Den Haag.

Op vrijdagen geef ik dus gratis advies, doe ik een ontwerp-sessie of voer ik gesprekken met mensen over hun leef-omgeving. Dit in ons Motiele huis, bij de mensen thuis aan de keukentafel of gewoon ergens in de stad.

lees meer ›

Workshop

Met onze workshop laten we mensen vanuit een heel persoonlijk perspectief kennismaken met architectuur. Het is makkelijk om te fantaseren over de bijzondere bouwwerken van anderen, maar wat is jouw ‘droomhuis’? Wat zijn jouw fascinaties? Waar wordt jij nu enthousiast van en hoe kunnen we je dit in ruimte vatten?

De workshop is een ontdekkingsreis naar jezelf en de belevingswaarden die de bouwkunst biedt. Je kunt deze tocht alleen doen, samen met je partner of in een groep van vrienden of collega’s. De workshop is zeker ook geschikt voor kinderen.

De workshop is nog in ontwikkeling. De voortgang delen we via Facebook, Instagram, LinkedIn en de blog op deze website.

lees meer ›

Examples of good practice

Om iets duidelijk te maken kan je het beste laten zien wat je bedoeld. Met andere woorden, het goede voorbeeld geven. Examples of good practice zijn kennisdomeinen waarin wij onze zienswijzen samenvatten en vertalen naar een gebouw-concept. Deze kan functioneren als een praktische vertaling (= voorbeeld) of mogelijke leidraad voor werken die volgen (= referentie).

De examples of good practice richten zich op acht functionaliteiten die door de mens gebruikt worden tijdens hun levensloop. Tezamen vormen ze onze basis van waaruit we ontwerpen betekenis geven.

lees meer ›