Homehet Motiele huisWerkplaats

Consult

Een goed start is het halve werk. Het programma van eisen, waarin al onze behoeften worden vastgelegd, is sturend voor wat we maken. In deze voorfase leggen we dus de fundering van ons succes.

Het blijkt in de praktijk heel waardevol om tijdens die fase, de plannen die mensen hebben te verbinden met de kennis en ervaring van een architect. Om dit werkbaar te krijgen, hebben we een methode ontwikkeld die het Consult heet.

In het consult nemen we je mee langs de acht werkvelden van onze toolbox. Met behulp van vragen en beelden onderzoeken we de verschillende behoeften waar een ontwerp aan moet gaan voldoen. Oók die behoeften die niet direct aan de oppervlakte liggen.

Het consult wordt vervolgens vertaald in een programma-ontwerp; de basis voor een optimale start.

 

lees meer ›

Karakterschets

Een karakterschets is een inspirerend werkstuk waarin we een eerste structuur of beeld ontwerpen. Dit op basis van de meest waardevolle aspecten van wat we met elkaar bedacht en besproken hebben.

Met de karakterschets geven we richting aan het ontwerp, maar niet als een vast eindresultaat. We honoreren alle zijweggetjes die bewandeld kunnen worden, tonen losse hersenspinsels, slimme overwegingen, varianten, genoteerd als iconen, schetsjes, beeld en tekst. Samengevat op één paneel en gepresenteerd in de vorm van een uitgebreide, mondelinge toelichting.

De karakterschets is een vervolg op het consult. Het kan functioneren als onderlegger voor gesprekken met derden, waaronder een bouwer, leverancier, gemeente, buren, familie of andere belanghebbenden.

lees meer ›

Pro Deo architect

Wij zijn van mening dat ieder mens, ongeacht de maatschappelijke positie, recht heeft op goede en gezonde leefruimte; ruimte die precies aansluit op de behoefte van de gebruiker. Daarvoor is het waardevol als we elkaar beter leren kennen. Vanuit deze simpele gedachte heb ik het begrip Pro Deo architect in het leven geroepen; de architect die zich inzet voor een hoger doel.

Het idee is om een deel van onze tijd vrij te besteden aan het ontmoeten en helpen van mensen. Ook zij die om wat voor reden dan ook een ‘drempel’ voelen. We willen dit initiatief lokaal opstarten voor de bewoners uit onze Bloemenbuurt in Den Haag.

Op vrijdagen geef ik dus gratis advies, doe ik een ontwerp-sessie of voer ik gesprekken met mensen over hun leef-omgeving. Dit in ons Motiele huis, bij de mensen thuis aan de keukentafel of gewoon ergens in de stad.

lees meer ›

Workshop

Met onze workshop laten we mensen vanuit een heel persoonlijk perspectief kennismaken met architectuur. Het is makkelijk om te fantaseren over de bijzondere bouwwerken van anderen, maar wat is jouw ‘droomhuis’? Wat zijn jouw fascinaties? Waar wordt jij nu enthousiast van en hoe kunnen we je dit in ruimte vatten?

De workshop is een ontdekkingsreis naar jezelf en de belevingswaarden die de bouwkunst biedt. Je kunt deze tocht alleen doen, samen met je partner of in een groep van vrienden of collega’s. De workshop is zeker ook geschikt voor kinderen.

De workshop is nog in ontwikkeling. De voortgang delen we via Facebook, Instagram, LinkedIn en de blog op deze website.

lees meer ›

Examples of good practice

Om iets duidelijk te maken kan je het beste laten zien wat je bedoeld. Met andere woorden, het goede voorbeeld geven. Examples of good practice zijn kennisdomeinen waarin wij onze zienswijzen samenvatten en vertalen naar een gebouw-concept. Deze kan functioneren als een praktische vertaling (= voorbeeld) of mogelijke leidraad voor werken die volgen (= referentie).

De examples of good practice richten zich op acht functionaliteiten die door de mens gebruikt worden tijdens hun levensloop. Tezamen vormen ze onze basis van waaruit we ontwerpen betekenis geven.

lees meer ›