Homehet Motiele huisPartnersPersonen

Pepijn van der Linden

Pepijn is een ervaren UX-designer (User Experience) die zich richt op creatieve en gebruiksvriendelijke oplossingen in de fintech, e-commerce en publicatiemedia. Hij staat open voor een breed werkveld, maar zoekt vooral dat wat hem uitdaagt. Hoewel hij zichzelf in eerste instantie als ontwerper ziet, is hij vaak betrokken bij het gehele proces; van idee- en conceptvorming, het definiëren van een businesscases, het vormen van prototypen, doen van testen tot aan de realisatie van het eindproduct. Vanuit zijn brede kijk op het vak en de daarbij horende interesse en kwaliteiten is Pepijn een vaste partner bij de ontwikkeling van onze droombronnenbank.

lees meer ›

Abel Schooleman

Abel is de oprichter en eigenaar van Wooltown Online Development. Hij is technisch uitvoerder van diverse vormen van web ontwikkeling, waaronder: sites, web-applicaties en mobiele apps. Dit inclusief specialistische hosting, toegespitst op de eisen van de applicatie. Wooltown biedt een breed spectrum aan ondersteuning en is in staat om de technische realisatie van online-producten in z’n volledigheid in uitvoering te nemen. Afhankelijk van de gewenste functionaliteiten worden daarbij meerdere technologieën toegepast. Abel is als vaste partner betrokken bij de ontwikkeling van onze droombronnenbank.

lees meer ›

Kees Mesie

Kees Mesie is een bouwer met een sterke drive om zijn werk van betekenis te laten zijn. Seriematig produceren of werken op de automatische piloot is niet zijn ding. Hij zoekt werk dat uitdaagt en maatwerk vraagt. Met name de laatste jaren richt hij zich steeds meer op het vraagstuk hoe we echt duurzaam om kunnen gaan met onze leefomgeving. Kees is onze partner in een studie die bij ons loopt en gaat over de vraag hoe we onze leefomgeving met behulp van zo eenvoudig mogelijke middelen kunnen opwaarderen.

lees meer ›

Ellen Persoon

Ellen is kunstenares. En zoals ze zelf schrijft: voortdurend geïnspireerd door alles wat haar gelukkig maakt; theater, spelen, creëren… Het gaat haar om: handen in de verf, het vinden van schoonheid, de verbeelding van emoties. Dit zowel op toneel als in haar atelier. Het bijzondere aan haar werk is dat ze voelbaar een verbinding weet te maken tussen haar binnenwereld en de wereld buiten. Het levert kunst die prachtig en oprecht doet verleiden! Ellen is onze partner bij de ontwikkeling en begeleiding van de workshops.

lees meer ›

Carolien van Rossum

Carolien is oprichtster en eigenaar van Hilro administratiekantoor. Ze is in 2001 heel klassiek, klein begonnen. Inmiddels adviseert en begeleidt zij meer dan 100 ondernemingen. Ze is (wat men zegt) goed met cijfers. Dat is ook onze ervaring. Maar belangrijker nog dan dat is dat ze goed is met mensen. De samenwerking is hierdoor heel laagdrempelig, persoonlijk en begripsvol. Hilro is al jaren onze vaste partner, steun en toeverlaat bij alle financiële en juridische noodzakelijkheden.

lees meer ›

Harm van Dijke

Harm is naar onze ervaring een echte constructeur in hart en nieren. In zijn bedrijf (Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke BV) houdt hij daarom het werk graag breed. De uitdaging ziet hij in alle schalen en complexiteiten van opgaven. In zijn werk schroomt hij dan ook niet om grenzen op te zoeken. Door slim engineeren blijken zo lastige vraagstukken toch haalbaar. Centraal staat daarbij de behoefte om een positieve bijdrage te leveren; dit in processen en waar mogelijk ook aan de maatschappij. Vanuit deze eigenschap is Harm onze vaste partner bij de realisatie van bouwwerken, als ook bij de ontwikkeling van onze examples of good practice.

lees meer ›

Thijs Bijl

Thijs is een ecologisch hovenier. Hij benadert zijn werk vanuit de rol die kleine organismen hebben in zowel ecotopen als ecosystemen en hoe deze op hun beurt weer een rol spelen in het grotere geheel. Iemand dus die relaties ziet en verbanden weet te leggen. In onze optiek een kwaliteit die meer dan welkom is. Dit zowel in het vak dat hij uitoefent binnen zijn bedrijf ‘Het Groene Oog’, als ook ten gunste van de opgaven die voor ons liggen. Denk aan vraagstukken als hoe om te gaan met ons klimaat, een duurzaam leven, de noodzaak van circulaire processen, enzovoort. Mede vanuit dit vermogen is Thijs onze vaste partner bij de realisatie van werken, als ook bij de ontwikkeling van onze examples of good practice.

lees meer ›

Rik Verhoeven

Rik is een bio-ecologisch bouwer. In onze optiek houd dit vooral in dat hij in zijn werk bewust streeft naar een betere, duurzame wereld; een die in balans is en een positief effect heeft op de gezondheid van de mens. Bio-ecologisch bouwen betekent dat je op verschillende niveaus rekening houdt met hoe de mens zijn of haar ruimte gebruikt en beleefd. Het gaat om aandacht voor een juiste oriëntatie, het toepassen van gezonde en onuitputtelijke materialen, hernieuwbare energie, hergebruik van water, dampopen constructies, gesloten kringlopen, enzovoort. Dus oog hebben voor de behoeften en belangen van huidige en toekomstige generaties. Dit betekent dat Rik altijd iets extra’s met zich meebrengt binnen bouwprocessen en dat is precies waarom wij hem graag zien als een van onze partners bij de realisatie van onze werken.

lees meer ›

Henk van der Woude

Henk van der Woude is architect en runt z’n eigen bureau met de naam ‘Remake’. Ook is hij de auteur van het boek ‘Community Architecture in Nederland’. Het is een onderwerp dat hem na aan het hart gaat en inhoud geeft middels vormen van interactieve ontwerp- en ontwikkelprocessen, gericht op verschillende schaalniveaus. Henk functioneert sterk vanuit de behoefte om zijn enthousiasme voor architectuur over te brengen aan andere mensen en het belang ervan voor een betere en mooiere wereld. Mede door deze betrokkenheid en zijn vakmanschap zien wij Henk als een waardevolle partner bij onze zoektocht naar examples of good practice.

lees meer ›

Leontine Brugmans

Leontine is kunstenaar. Zij is wat wij noemen een ‘veeldenker’; iemand die meerdere gedachtestromen tegelijkertijd toelaat en in deze ogenschijnlijke ‘chaos’ in staat is om tot werkelijk nieuwe inzichten te komen. Naast haar werk als kunstdocent leidt zij samen met haar partners Marcel de Jong en Lowieke de Vries het non profit buro B.U.R.R.O.; een prachtig initiatief, waarbij de menselijke intuïtie, dat zo rijk en ongrijpbaar vermogen tot creëren, verheven wordt boven de doctrine van meetbaarheid, uniformiteit, bureaucratie, werkdruk, etc. Leontine is een verbinder, een onderzoeker, een maker en een durver. Mede vanuit deze eigenschappen zien we haar dan ook graag als partner, ongeacht de initiatieven die wij ondernemen.

lees meer ›

Niels Koenders

Niels is makelaar van beroep. Hij heeft zijn kennis ontwikkeld in de wereld van het vastgoed en is daar zeer bedreven in. Maar belangrijker dan dat, vinden wij dat Niels een sensitief intelligent mens is; iemand die zich sterk bewust is van z’n omgeving en scherp waarneemt. In zijn omgang met mensen toont hij zijn sociaal karakter, gericht op de gevoelens en behoeften van anderen. Het is dan ook geen toeval dat zijn makelaarskantoor tevens de functie vervult van een kunstgalerie. Vanuit zijn kennis als makelaar, maar ook vanwege dit sociaal en zintuigelijk vermogen, zien wij Niels graag als partner bij ontwikkelingen binnen ons Motiele huis.

lees meer ›

Edwin Ridderinkhof

Wij kennen Edwin als een zeer vakbekwaam, bouwkundig ingenieur. Hij kan putten uit vele jaren ervaring binnen een diverse bouwpraktijk, hetgeen vertrouwen geeft. De focus van zijn werk ligt op het vinden van een optimale verbinding tussen plan en bouwpraktijk, ambitie en realiteit. Hij benadert daarbij de vraagstukken vanuit een open vizier, hetgeen hem tot een gewaardeerd partner maakt in processen outside the box. Wij zien Edwin graag als onze partner bij het realiseren van bouwwerken en het ontwikkelen van examples of good practice.

lees meer ›