Homehet Motiele huisWerkplaatsConsult

Consult

Op basis van acht thema’s, vormgegeven als een soort ‘letterbakken’, toon ik beelden, vertel ik verhalen en stel ik vragen. Niet alles wat voorbij komt is direct van toepassing op iedere situatie, maar wel relevant om tot een ruimer inzicht te komen. De volgende thema’s worden behandeld:

  • wat is de meerwaarde van flexibiliteit,
  • hoe maken we gezonde ruimten,
  • hoe kunnen we zuinig omgaan met onze middelen,
  • hoe halen we de natuur in, aan of op ons huis,
  • wat voor leefconcept streven we na,
  • hoe kunnen we onze ruimte personaliseren,
  • hoe kunnen we verliefd worden op onze ruimte,
  • wat krijgen we doorgaans niet op het netvlies.

We kijken zo samen steeds vanuit een ander perspectief naar dezelfde opgave. Daarna praten we nog wat na aan de ronde tafel en wisselen praktische gegevens uit. De hele exercitie duurt ongeveer een ochtend of middag. De uitkomst van het consult vat ik daarna samen in een digitaal document dat dient als programma van eisen voor jullie verdere planvorming. 

De kern van wat we hier doen is het vergroten van het werkveld, op basis waarvan je een meer weloverwogen beeld kunt vormen over wat je wilt bereiken met je bouwplannen.

De kosten voor het consult bedragen: € 250,- euro (incl. btw.)

Als je ook hulp wilt bij de planvorming zelf, dan kunnen we het programma van eisen uitwerken in een zogeheten karakterschets.

Inschrijven kan via de contactpagina. Kies ‘Consult’ als onderwerp, geef een korte toelichting en telefoonnummer, dan kunnen we je terugbellen.