Creëren van bewegingsruimte

Het zijn onze dromen die de meest krachtige impuls geven om iets te willen. Eenmaal onder invloed blijken mensen bijzonder goed in staat om vanuit eigen energie in beweging te komen en deze dromen na te streven, mits zij daartoe de ruimte krijgen natuurlijk.

Wij zien het als onze taak om deze bewegingsruimte te creëren. Niet om per se voor te schrijven hoe mensen moeten 'bewegen', maar de gelegenheid hiertoe te creëren; m.a.w. mensen meer ruimte te bieden om een eigen keuze te maken. 

Om dit te concretiseren zetten wij onze dromen centraal in het ontwerpproces. Niet als een abstract begrip, maar vertaald in drie primaire behoeften: de behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbonden zijn. Ze werken als (inspiratie)bronnen van waaruit wij zien dat dromen opborrelen en noemen ze daarom de Droombronnen.

De Motiele architect richt zich op het vinden van de verbindingen die bestaan tussen de dromen van de mens en het vermogen in de bouw om deze te faciliteren, niet als een vrijblijvende ambitie, maar concreet programma binnen de ruimtelijke opgave. 


De pijlers van de brug tussen droom en werkelijkheid zijn onze menselijke behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbonden zijn (2018 / de Motiele architect).

Welkom!Hyacinthweg 13
2565 RE, Den Haag