Wat is Motilisme?

De term Motilisme is afgeleid van het begrip Motiliteit (biologie): het vermogen van een eencellig of eenvoudig meercellig organisme om op eigen kracht energie om te zetten in arbeid. Zij kunnen uit zichzelf in beweging te komen mits zij hiertoe de ruimte krijgen, een vermogen dat we ook zien bij mensen. Onder invloed van hun dromen komen mensen uit zichzelf in beweging wanneer zij de ruimte krijgen, kansen zien. Motilisme (als werkveld) ontstaat door dit principe op de bouwwereld te projecteren. Het doel is om die bewegingsruimte te creëren en te optimaliseren. Daarbij staat niet die enkele, unieke oplossing centraal, maar het etaleren van een zo groot mogelijk speelveld voor de gebruiker. Deze zienswijze heeft effect op de manier waarop wij omgaan met de ruimtelijke opgave.

lees meer ›

Wie is de Motiele architect?

Mijn naam is Carli Driessen en ik ben sinds 1992 werkzaam in de bouwpraktijk. Na een opleiding als bouwkundige en architect (Academie van Bouwkunst in Amsterdam), heb ik in oktober1999 het bureau Queeste architecten opgericht. Tot 2018 ben ik daar, samen met mijn partners, verantwoordelijk geweest voor tal van werken, variërend van ‘stoel tot stad’. Na de huizen-crisis, rond 2010, groeide het besef dat de maatschappij sterk aan het veranderen is. Zo ook de wijze waarop wij omgaan met de ruimtelijke opgave. Het was de start van mijn zoektocht naar een nieuw werkveld om vanuit een andere perspectief te kunnen werken. In maart 2018 heb ik mijn bureau vaarwel gezegd en ben begonnen met een nieuw initiatief; de Motiele architect.

lees meer ›

Bouwen met de Motiele architect

De bouwwerken die wij maken zijn er voor de mensen die ze gebruiken. Wij vinden het dan ook logisch dat de gebruiker deel uitmaakt van de ontwikkeling ervan. Zij zijn de expert op het gebied van hun leven en de behoeften die daaruit voortkomen. Onze taak is om vanuit ons vak een brug te bouwen naar de bouwwereld die deze behoeften kan faciliteren. Dit in directe samenwerking met het individu, het collectief (CPO) of op basis van voorbeeldprojecten (examples of good practice).

lees meer ›

Waarom een nieuw Werkveld?

De aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe werkveld is het vrijwel onzichtbare plafond waar je als architect steeds vaker tegenaan loopt. Het begrenst de ruimte om belevingswaarden en betekenis in ontwerpen voorop te plaatsen. Het lijkt steeds moeilijker om buiten de lijntjes te kleuren. Het is lastig om door dit plafond heen te breken, met als gevolg dat architecten hierdoor hun potentiaal onvoldoende benutten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit moet veranderen.

lees meer ›