Homehet Motiele huisWerkplaatsKarakterschets

Karakterschets

Het werk dat we doen in een beginfase is zoveel mogelijk handmatig. Uiteraard werken we ook digitaal, maar liever niet in deze voorfasen. Daar willen we graag flexibel blijven en zaken aan de verbeelding overlaten. Computerbeelden hebben de neiging om plannen een te definitief karakter te geven, hetgeen leidt tot te vroeg maken van keuzes. De karakterschets biedt nog de ruimte voor een eigen interpretatie, los van onze voorkeur als architect.

Er bestaat niet een vast format voor de karakterschets. Daarvoor hangt te veel af van het vraagstuk of het type plan. Wel komen steeds de volgende onderdelen aan bod:

  • bezoek op locatie (overleg en fotografie)
  • analyse van de situatie
  • een zienswijze omtrent de bestaande en nieuwe ruimtelijke context
  • een beeld van de uiteindelijke (ver)bouw en eventuele varianten
  • losse opmerkingen, ideeën en adviezen
  • waar nodig referentie-beelden (ter inspiratie)
  • een uitgebreide mondelinge toelichting

Het is onze ervaring dat de karakterschets mensen enorm helpt om een beeld te krijgen van waar ze heen willen met hun plan. Het is laagdrempelig vervolg op het consult.

Uitbreiding
Herontwikkeling
Revitalisatie

De vaste prijs voor een karakterschets is € 1.210,- euro (incl. btw.).

Inschrijven kan via de contactpagina. Kies ‘Karakterschets’ als onderwerp, geef een korte toelichting en je telefoonnummer, dan kunnen we contact met je opnemen.