Homehet Motiele huisWerkplaatsKarakterschets

Karakterschets

Het meeste werk dat we doen in een beginfase is handmatig. Uiteraard werken we ook digitaal, maar niet in de fase van de karakterschets. Daar willen we graag flexibel blijven en zaken aan de verbeelding overlaten. Computerbeelden hebben de neiging om plannen een definitief karakter te geven en (ver)leiden je om al vroeg keuzes te maken.

De karakterschets geeft je meer ruimte voor een eigen interpretatie. Het is een vorm van participeren in het ontwerp-proces. Het laat ruimte om een eigen keuze te maken, los van onze voorkeur als architect.

Er bestaat niet een vast format voor de karakterschets. Daarvoor hangt te veel af van het uiteindelijk vraagstuk of het type plan. Wel komen steeds de volgende onderdelen aan bod:

  • bezoek op locatie (overleg en fotografie),
  • analyse van de situatie,
  • een zienswijze omtrent de bestaande en nieuwe ruimtelijke context, 
  • een beeld van de uiteindelijke (ver)bouw en eventuele varianten,
  • losse opmerkingen, ideeën en adviezen,
  • waar nodig referentie-beelden (ter inspiratie),
  • een uitgebreide mondelinge toelichting.

Het is onze ervaring dat de karakterschets mensen enorm helpt om voor zichzelf een beeld te vormen van waar ze heen willen met hun plan.

De kern van wat we hier doen is om te inspireren, om overzicht te geven en richting aan de planvorming. Het biedt laagdrempelig een stevige basis waarop mensen verder met elkaar in overleg kunnen. 

De kosten voor een karakterschets bedragen € 1.210,- euro (incl. btw.)

Wil je eerst hulp bij de vorming van je programma van eisen, dan kan je je ook opgeven voor het consult.

Inschrijven kan via de contactpagina. Kies ‘Karakterschets’ als onderwerp, geef een korte toelichting en telefoonnummer, dan kunnen we je terugbellen.