HomeBlogDroombronnenbankBouwen voor geluk

Bouwen voor geluk

Geplaatst in Droombronnenbank op 07-08-2019

Het zijn onze dromen, onze ambities, onze verlangens, die de meest krachtige impuls vormen voor mensen om “in beweging” te komen. De (inspiratie)bronnen van waaruit wij zien dat onze dromen opborrelen noemen wij de droombronnen. Het zijn onze behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbonden zijn.

Wij zien het als onze opgave om te leren bouwen voor onze dromen, voor ons geluk. En wij kunnen dit doen door die droombronnen praktisch te maken en te faciliteren. We kunnen ons geluk werkbaar maken door de drijfveren ervan om te vormen tot een programma van eisen voor architecten en bouwers. Een die zich vormt langs de vragen:

  • Waarom dromen wij?
  • Hoe kunnen we hier inhoud aan geven?
  • Wat hebben we daarvoor nodig?
  • Wie kan dat faciliteren?
  • Welke producten en/of kennis brengen zij aan tafel?

Met de droombronnenbank willen we een online platform bieden waar we de “brug” zichtbaar maken tussen de primaire behoeften van de mens en het vermogen van de bouwwereld om deze te faciliteren. Gebruikers kunnen zich er laten inspireren, hun horizon verbreden en een persoonlijke programma van eisen samenstellen.

Waarom een droombronnenbank?

Het is een concreet (hulp)middel om ons collectief en intuïtief bewustzijn positief te stimuleren. Dit door zoveel mogelijk mensen te laten zien dat er meer mogelijk is dan dat we denken en zo te investeren in een sterker bewustzijn. Dit maakt ons ontvankelijker voor een beter niveau van de ruimte waarin wij leven. Als je niet weet wat we kunnen, weet je ook niet wat je moet vragen of mag verlangen. Een beter bewustzijn verhoogd het draagvlak voor meer kwaliteit en innovatie.

Niet alleen ruilwaarde voorop

We willen met deze “bank” een nieuw framewerk bieden waarbinnen de bijzondere vermogens van de bouw betekenis krijgen; hun meerwaarden voor ons geluk zichtbaar worden. We willen dat mensen gaan zien dat zij de keuze hebben om hun omgeving niet alleen vanuit hun ruilwaarden (hoeveelheden, afmetingen, kosten, enzovoort) te beoordelen, als ook vanuit hun belevingswaarden (gezondheid, plezier, nostalgie, liefde, enzovoort).

Een unieke zoekmachine

Anders dan bij een traditioneel platform, waar gebruikers zelfstandig moeten zoeken naar datgene wat voor hen relevant is, voorzien wij de droombronnenbank van een intelligent zoeksysteem waarmee ook zij die géén kennis hebben van producten of ervaring in de bouw, hun weg vinden. Dit aan de hand van hun persoonlijke behoeften en unique buying reasons.

Voor wie is de droombronnenbank?

De droombronnenbank is er straks eerst voor bewoners. Met name zij die alleen of als collectief een eigen huis willen bouwen. Zij kunnen er straks hun persoonlijk programma samenstellen als basis voor de planvorming. Maar natuurlijk is de droombronnenbank ook bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat we kunnen in de bouw. In een latere fase van ons initiatief gaan we ons richten op bedrijven en bouw-professionals.

Ook kennis delen

Een belangrijk kenmerk van de droombronnenbank is dat we de industrie niet alleen vragen om hun producten te delen, maar ook hun kennis. De industrie biedt soms hele praktische en concrete informatie die we in de praktijk zelden zichtbaar krijgen. We willen concrete oplossingen koppelen aan begrijpelijke onderbouwingen, omdat het zinvol is om antwoord te geven op de eenvoudige vraag: “Waarom is het van waarde voor mij om dit toe te passen?” Mensen moeten kunnen begrijpen waarom ze in producten investeren. 

Geen bulk-werk

Vanuit het voorgaande moge duidelijk zijn dat we geen “bulk-werk” gaan etaleren. We willen nuttige, kwalitatieve en innovatieve producten en kennis waarmee de leverancier zich op een positieve wijze kan profileren. De criteria op basis waarvan wij kiezen zijn gekoppeld aan steeds dezelfde vraag: “Hoe kunnen wij vrij, duurzaam en verbonden (samen) leven?”

Corporate social responsibility (CSR)

De droombronnenbank moet voor bedrijven een podium worden waarop zij zich positief en inhoudelijk kunnen profileren. De boodschap reikt verder dan alleen de verkoop van hun producten. Er is ruimte voor het delen van research and development. Met de droombronnenbank willen we dat de industrie niet alleen investeert in hun eigen positie (bekendheid en vindbaarheid) als ook in een beter bewustzijn van de mens… derhalve een positieve en innovatieve impuls voor de toekomst.

Kansen door grassroots

Wij zijn van mening dat veel goede, nieuwe ideeën en producten het niet redden in de praktijk, omdat ze niet van belang zijn voor de handel. Het huis of het kantoor wordt zonder innovatie ook verkocht, dus waarom zou je moeilijk doen?! Zelfs al zijn er voldoende mensen die er behoefte aan hebben of bereidt om ervoor te betalen. Zoals eerder genoemd kunnen gebruikers vanuit de droombronnenbank hun eigen wensen samenstellen en deze voorleggen aan hun architect, ontwikkelaar of bouwer. Dit biedt bedrijven de kans om via de ambitie van de mens of gemeenschap (grassroots) toch betrokken te worden binnen planontwikkelingen.

Meedoen met ons initiatief?

De droombronnenbank is een initiatief van de Motiele architect in samenwerking met Wooltown Online Development en Pepijn van der Linden. Het initiatief wordt daarbij gesteund door onze partners. Ook andere bedrijven kunnen meedoen in de ontwikkeling van onze droombronnenbank. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Structuur Droombronnenbank