HomeWie is de Motiele architect?

Wie is de Motiele architect?

Opnieuw studeren

Een belangrijke verandering was om het studeren weer als een vast onderdeel te zien van mijn dagelijks werk. In de voorgaande jaren was het aandeel ervan drastisch verminderd, ten gunste van de productie. Mijn werk als architect had steeds meer het karakter van een vormgever; de persoon die vorm geeft aan andermans ideeën. In mijn geval vooral die van marktpartijen. 

Selectie werk

De reden dat ik het studeren weer een prominente plek in mijn werk wilde geven, is omdat ik meen dat een architect meer behoort te doen dan alleen vormgeven. Hij of zij heeft de opgave om de ruimte om ons heen en het leven dat zich daarin afspeelt, te leren begrijpen. Om zodoende er met behulp van architectuur een waardevolle bijdrage aan te leveren. Het liefst als deelgenoot en voorvechter van de gemeenschap.

Mijn studeren moet ertoe gaan leiden dat ik beter begrijp hoe ik goede (bewegings)ruimte maak voor mensen. Ruimte waarin zij het liefst in leven, het meest gelukkig in worden, het langst in kunnen verblijven, enzovoort. Om dit vervolgens praktisch vorm te geven in mijn werk. 

Met behulp van architectuur een waardevolle bijdrage leveren, als deelgenoot en voorvechter van de gemeenschap.

Op zoek naar meer betekenis

Om hier inhoud aan te geven, ben ik in 2018 begonnen met onder andere het ontwikkelen van een drietal kennisdomeinen. Ik voorzie deze van inhoud en gebruik ze als een soort gereedschap.

De eerste vorm is de toolbox met acht thema’s waarmee ik het speelveld laat zien waarmee we de kwaliteit van ruimte inhoud geven. De thema’s raken zoveel mogelijk aspecten van hoe wij ruimte beleven. Ook datgene wat we doorgaans niet op het netvlies krijgen. Het is bedoeld om mensen te helpen na te denken vanuit een ruimer perspectief. De toolbox functioneert als een leidraad voor het consult; een adviesgesprek waarmee we inhoud geven aan een programma van eisen.

De tweede vorm bestaat uit acht visies, passend bij verschillende functionaliteiten uit verschillende fasen in ons leven. Ze worden door ons uitgewerkt in zogeheten examples of good practice en werken als referentie op basis waarvan we ontwerpen naar een beter niveau tillen.

De derde vorm is de ontwikkeling van de droombronnenbank; een online platform waar we de brug zichtbaar maken tussen onze primaire behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid (de droombronnen) en de vermogens in de bouwwereld om deze te faciliteren. Het doel is om een groter publiek van eindgebruikers te inspireren en hun horizon te verbreden en hen zo ontvankelijk te maken voor een beter niveau van de ruimte waarin zij leven.

Het doel is om een groter publiek van eindgebruikers te inspireren en hun horizon te verbreden.

Samenwerken met de industrie

Als laatste zou ik willen noemen dat een belangrijke wijziging in mijn werk bestaat uit de opgave om op een meer directe wijze samen te werken met de industrie. Het gaat om al die bedrijven die ons de grondstoffen, producten en kennis bieden waarmee het ambacht van bouwen mogelijk is. Met het oog op de toekomst ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe coalities. Ik ben hier in 2019 mee begonnen.

Bouwen aan een platform

Het bovenstaande heb ik samengebracht onder één initiatief; de bouw van een nieuw platform. Naast het werken als architect wil ik inhoud geven aan een nieuwe soort ‘voertuig’ voor een meer collectief gedragen ethos, bestaande uit vier onderdelen: 

  • het definiëren van een nieuw werkveld (Motilisme),
  • het creëren van een homebase (het Motiele huis),
  • de bouw van een droombronnenbank (online platform),
  • en het ontwikkelen van examples of good practice (goede voorbeelden geven).