HomeWie is de Motiele architect?

Wie is de Motiele architect?

Opnieuw studeren

Een belangrijke verandering was om het studeren weer als een vast onderdeel te zien van mijn dagelijks werk. In de jaren is het aandeel ervan drastisch verminderd, ten gunste van de productie. Mijn werk als architect had steeds meer het karakter van iemand die vooral vorm geeft aan de ambities en ideeën van marktpartijen, zij die geld verdienen aan de ruimtelijke opgave. Dus niet de eindgebruiker van de ruimte zelf

Selectie van werken

De reden dat ik het studeren weer een prominente plek wilde geven, is omdat ik meen dat een architect meer is dan alleen een vormgever. Ik zie bijvoorbeeld de opgave om de ruimte om ons heen en het leven dat zich daarin afspeelt beter te leren begrijpen. Te bestuderen dus, zodat we er met behulp van onze architectuur een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. En dit het liefst als deelgenoot en voorvechter van de gemeenschap die erin moet leven. Dat wil zeggen in directe samenwerking met de gebruiker. 

Zoeken naar betekenis

Het doel is om ruimten te maken waarin mensen graag leven, gelukkig worden, lang kunnen verblijven, enzovoort. Om hier inhoud aan te geven, heb ik het roer helemaal omgegooid. Zo ben ik in 2018 begonnen met onder andere het ontwikkelen van een drietal kennisdomeinen. Ik voorzie deze van inhoud en gebruik ze als een soort gereedschap.

De eerste vorm is een toolbox met acht thema’s waarmee ik het speelveld laat zien waarmee we de kwaliteit van ruimte inhoud geven. De thema’s raken zoveel mogelijk aspecten van hoe wij ruimte beleven. Ook datgene wat we doorgaans niet op het netvlies krijgen. Het is bedoeld om mensen te helpen na te denken vanuit een ruimer perspectief. De toolbox functioneert als een leidraad voor het consult; een adviesgesprek waarmee we inhoud geven aan een programma van eisen.

De tweede vorm bestaat uit acht visies, passend bij verschillende functionaliteiten uit verschillende fasen in ons leven. Ze worden door ons uitgewerkt in zogeheten examples of good practice en werken als referentie op basis waarvan we ontwerpen naar een beter niveau tillen.

De derde vorm is de ontwikkeling van de droombronnenbank; een online platform waar we de brug zichtbaar maken tussen onze primaire behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid (de droombronnen) en de vermogens in de bouwwereld om deze te faciliteren. Het doel is om een groter publiek van eindgebruikers te inspireren en hun horizon te verbreden en hen zo ontvankelijk te maken voor een beter niveau van de ruimte waarin zij leven.

Het doel is om de eindgebruiker te inspireren en hun horizon te verbreden.

Bouwen van nieuwe coalities

Ook zou ik willen benoemen dat een belangrijke wijziging in mijn werk bestaat uit de ambitie om op een meer directe wijze samen te werken met de industrie. Het gaat om al die bedrijven die ons de grondstoffen, producten en kennis bieden waarmee het ambacht van bouwen mogelijk is. Met het oog op de toekomst ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe coalities.

Het Motiele huis

Het bovenstaande en meer heb ik samengebracht onder één initiatief; de bouw van een nieuw platform. Naast het werken als architect wil ik inhoud geven aan een nieuwe soort ‘voertuig’ voor een meer collectief gedragen ethos, bestaande uit vier onderdelen: 

  • het definiëren van een nieuw werkveld (Motilisme),
  • het creëren van een homebase (het Motiele huis),
  • de bouw van een droombronnenbank (online platform),
  • ontwikkelen van examples of good practice (het goede voorbeeld geven).