HomeBouwen met de Motiele architect

Bouwen met de Motiele architect

Om aan dit samenwerken inhoud te geven hebben we in ons werk verschillende methoden ontwikkeld en ons Motiele huis speciaal ingericht. Dit om optimaal aandacht te kunnen besteden aan het vinden van oplossingen die een andere laag aanboren dan alleen dat wat direct zichtbaar of meetbaar is. Tastbare waarden als oppervlakten, aantallen, tijd, kosten en dergelijke zijn uiteraard belangrijk en verdienen alle aandacht, maar een optimaal resultaat vraagt om ook dat wat we niet direct zo op het netvlies hebben. Denk aan de wijze waarop we de ruimte beleven, hoe we deze kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden tijdens je levensloop, wat eigenlijk duurzaam bouwen betekent, hoe gezond de ruimte is die we creëren, in welke mate je betrokken bent bij de realisatie ervan, enzovoort. In ons werk staat deze integrale opgave centraal, passend bij de eindgebruiker voor wie wij bouwen. Dit in de vorm van: