HomeBlogNotitiesVan BSO naar BOS

Van BSO naar BOS

Geplaatst in Notities op 04-04-2022

Van BSO naar BOS gaat over programma’s zoals het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Het zijn bijzonder belangrijke ruimten die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. We vertalen het vraagstuk van ‘ruimte om in te spelen’ naar 4 verschillende opgaven, namelijk het maken van ruimte voor:

  • Interactie (gemeenschap versus individu)
  • Ontwikkeling (affectief, cognitief en fysiek)
  • Verzorging (zorg, liefde, bescherming)
  • Het goede voorbeeld (voor-leven)

Elke soort van ruimte kent daarbij een eigen context waar we vanuit het ontwerp, de organisatie en bouwproces met zorg inhoud aan geven.