HomeBlogKennis & productenThe big five

The big five

Geplaatst in Kennis & producten, Projecten op 30-03-2019

(Maximaliseren van flexibiliteit)

De maatschappij is in beweging en dus onze wijze van (samen)leven, werken, ontspannen, communiceren, dromen… De omstandigheden veranderen en wij veranderen. Kinderen spelen minder buiten, volwassenen werken meer aan huis, ouderen blijven langer thuis en zelfstandig. En we veranderen in cultuur en samenstelling. Het is deze dynamiek die druk uitoefent op de woningmarkt en vraagt om meer adaptiviteit: het vermogen om te veranderen, je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Het is in die zin bijna een “open deur” dat we onze huizen meer flexibel moeten maken om een antwoord te hebben op die dynamiek. Het aantal middelen vergroten om vraagstukken als doorstroming, zorg-participatie of “duurzaam vastgoed” het hoofd te bieden.

Het vraagt aandacht voor de wijze waarop wij onze keuzes maken t.a.v. materialen, positie en opbouw van producten, aanpasbaarheid van installaties, hoogte van verdiepingen, breedte van woningen, wetgeving, het vrije speelruimte voor gebruikers… Met als leidraad die “big five”, de thema’s die het speelveld van “flexibel zijn” definiëren voor bouwers en architecten:

  • Polyvalentie: Ruimten bieden die de mogelijkheid geven om meer verschillende indelingen te maken d.m.v. niet-bouwkundige ingrepen.  
  • Multifunctionaliteit: Ruimten bieden die geschikt zijn voor meer verschillende vormen van gebruik, zonder de indeling of de voorzieningen erin aan te passen.  
  • Veranderbaarheid & aanpasbaar bouwen: De mogelijkheid vergroten om verschillende ruimtelijke indelingen te creëren d.m.v. eenvoudige, bouwkundige ingrepen.  
  • Uitbreidbaarheid: De mogelijkheid bieden om door de tijd heen het gebruiksoppervlak van je woning te vergroten.  
  • Verplaatsbaarheid: De mogelijkheid bieden tot het veranderen van locatie van gebouw, bouwdelen of producten. 

Een 6e vorm van flexibiliteit richt zich niet perse op het huis zelf, als wel de betekenis van het woonprogramma op grotere schaal:

  • Psychische flexibiliteit: Het fenomeen dat betrekking heeft op de mens om niet (emotioneel) verbonden te blijven aan een bepaald huis, gebouw of locatie.  

Wij gaan met het Motiele huis inhoud geven aan deze “big five”. Als example of good practice. De “big five” zijn van waarde voor meerdere thema’s uit de 8 werkvelden die de grondslag vormen van ons concept.