HomeBlogProjectenEigen, wijs en wereldwijs

Eigen, wijs en wereldwijs

Geplaatst in Projecten op 15-03-2018

(Mens en milieu centraal in Kindcentrum Cornelis Musius)

De Cornelis Musiusschool maakt onlosmakelijk deel uit van een groter geheel. In de driehoek Simonsstraat, Nassaulaan en Julianalaan bevinden zich o.a. de Vredeskerk, de voormalige pastorie, het voormalige zusterhuis, de voormalige bewaarschool en de Cornelis Musiusschool. Een gesloten bouwblok met de Vredeskerk als icoon; historisch erfgoed met een katholieke ziel. Het geeft de school een introvert en bescheiden karakter. Kinderen zitten “geborgen” achter historische gevels, stevig ommuurde lokalen en lange gangen. 

Die bescherming heeft zo z’n voordelen; het kan geen kwaad om met enige regelmaat afstand te houden tot die drukke buitenwereld. Hier is ruimte voor rust. Toch zijn er ook plekken waar veel licht, lucht en ruimte bestaat, zoals het schoolplein; een mooi centraal gelegen ontmoetingsplaats. Het beste uit twee werelden De geschiedenis en de toekomst bieden mooie aanknopingspunten voor het Kindcentrum Cornelis Musius; geborgenheid, veiligheid, ruimte voor rust en reflectie, maar ook licht, lucht en ruimte om samen in op te groeien. 

Met ons ontwerp willen we de kwaliteiten van dit besloten gebouw openstellen voor de buitenwereld. Met respect voor het historisch erfgoed, de bestaande structuur, diens massa en ruimtelijke dynamiek. We willen de Cornelis Musius open breken. Precies op de plek waar vroeger, ten tijde van de nonnen, zo’n duidelijke scheiding was tussen jongens en meisjes. De nieuwbouw als teken van deze tijd; een tijd van “samen”. Zichtbaar aan de Nassaulaan, een van de hoofdontsluitingen van de wijk. In tegenstelling tot het huidige, introverte karakter van de sport- en spelruimte wordt de nieuwbouw volledig transparant. 

Een glazen huis (wintertuin), open, licht en zichtbaar, met een vriendelijk en uitnodigend gezicht. De nieuwe entree zal als toegang en ontmoetingsplek gaan dienen. De verbinding tussen de vleugels van de school, de straat en het groene schoolplein. Het kan werken als een nieuw “ankerpunt” in de wijk, waarbij het Kindcentrum niet langer is weggestopt, maar zich toont aan de Nassaulaan. Van steen naar groen…

Het schoolplein zien wij als een gezond alternatief voor het dagelijkse, met straatstenen beklonken stadsleven. Een groene oase in een (ver)harde omgeving. Ommuurd, maar niet afgeschermd. Hiervoor willen we de binnengevels aanpakken; de relatie tussen het buiten en binnen versterken. Baksteen en Trespa worden vervangen door ranke kozijnen met veel glas. Gesloten, harde ruimten krijgen een zachte, natuurlijke begroeiing. De gangen langs de lokalen worden (plaatselijk) uitgebouwd en binnenwanden van extra openingen voorzien om hier meer multifunctionele verkeers-, leer- en speelruimten van te kunnen maken. Segregatie ombuigen naar samen. 

Met het nieuwe gebouw willen we straks iedereen welkom heten. Waar je ook vandaan komt en wie je ook bent. Daarbij willen we met dit gebouw een verhaal vertellen over de zon en energie, water en opslag, natuur en materialen, mens en milieu… Nodigen we kinderen en ouders uit om zich bewust te worden van hun omgeving en geven handvatten voor een bewuste, gezonde levensstijl. Bovendien toont zich straks een prachtig voorbeeld van een energiezuinige school, passend in de visie van een energie-neutraal Delft in 2020.

Impressie wintertuin nieuwe entree