HomeBlogKarakterschetsKarakterschets

Karakterschets

Geplaatst in Karakterschets, Bureau op 18-12-2023

We hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan het definiëren van ons werkveld. Inmiddels zijn de verschillende activiteiten uitgewerkt; de piketpaaltjes staan! De laatste stap is weer de verbinding maken met de praktijk.

Met het derde ‘piketpaaltje’ richten we ons op de scheidslijn tussen idee- en planvorming. Het is het meest enerverend moment in het ontwerpproces. We kruipen met ons werkstuk zo dicht mogelijk bij de (belevings) wereld van de gebruiker en creëren een positieve impuls… inspiratie! Met de Karakterschets raken we een diepere laag waarin het persoonlijk wordt en individuele behoeften, gevoeligheden, fascinaties, in harmonie komen met de ruimte waarin we leven.

Lees onze brochure voor meer informatie.