Wonen (vast)

We gebruiken een traditioneel woonhuis als referentie voor ons example of good practice (EOGP). Een woningtype dat mainstream vaak wordt toegepast. We willen iets ontwikkelen waarmee we een grote groep mensen bereiken. Van de circa 7,7 miljoen woningen in Nederland is het rijtjeshuis het meest populair.

Het bouwconcept is het resultaat van een projectie van onze zienswijze op dit typologie. De thema’s die voorop staan zijn echter óók van toepassing op andere typologieën binnen de mainstream woningbouw. Ze vertegenwoordigen een universeel programma dat wij hoog op de agenda zetten. Ze bieden een bijzonder palet aan uitgangspunten waarmee we de bewegingsruimte voor de eindgebruiker maximaliseren.

In grote lijn

De basis van het EOGP is een casco, 1-laagse studio of starterswoning. Het is de bedoeling dat mensen deze maximaal kunnen uitbreiden. Dit met een kelder, extra verdieping, kap en diverse aanbouwen. De woning heeft een beukmaat van 7 m1 en een diepte van 13,6 m1. De woning is uit twee delen opgebouwd met ruimte voor een margestrook en een volledig vrij indeelbaar woonvolume. Centraal staat de mogelijkheid voor mensen om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving. Flexibiliteit dus in:

 • volume,
 • gevels,
 • plattegronden,
 • installaties,
 • programma.

Acht werkvelden

Het EOGP is een totaalconcept waarmee we streven naar een maximaal levensloopbestendig wonen. Acht verschillende werkvelden bieden een breed spectrum aan meerwaarden. Dit alles binnen de contour van het rijtjeshuis.

1. Zuinig zijn

Het is om tal van redenen een goede zaak om zuinig om te gaan met de middelen die ons ter beschikking staan. Natuurlijk moeten we genieten van de rijkdommen, maar ze niet verspillen. ‘Zuinig zijn’ is een van die belangrijke voorwaarden in ons streven naar een duurzame toekomst. Een toekomst waarin we zorg dragen voor ons klimaat. 

Dit vraagt aandacht voor de wijze waarop we omgaan met onze energievoorraden, de grondstoffen en het welzijn van onze flora en fauna. Daarom willen we met het EOGP een zo minimaal mogelijke footprint. Om dit te realiseren geven we o.a. inhoud aan de volgende thema’s:

 • Adaptief vastgoed
 • Circulair bouwen
 • Passieve energie
 • Koude- en warmteopslag
 • Hergebruik en bufferen van water
 • Warmte-terugwinning
 • Beschermende maatregelen
 • Slimme verlichting
 • Biobased materialen

2. Liefde

De liefde voor ons huis kan voortkomen uit hele simpele en persoonlijke dingen. In alle gevallen is dit gevoel van ‘woongenot’ een belangrijke impuls om het huis of de omgeving te koesteren. En mensen die hun huis en omgeving koesteren zijn doorgaans bereidt om deze ook beter te onderhouden. Ons geluk is dus een krachtige impuls voor een duurzame toekomst.

Dit is een van de redenen waarom we het EOGP kwaliteiten willen meegeven die op dit woongenot inspelen. Het zijn thema’s die inhoud geven aan de mate waarin we van onze leefruimte kunnen genieten:

 • Klimaat (actief) beheersen
 • Rijkdom door differentiatie
 • Goede akoestiek
 • Sense en spirit of place
 • Handleiding, begeleiding & upgrades
 • Mooi verouderen
 • Meerwaarde-creatie
 • Gemak dient de mens
 • Verbonden voelen

3. Kunnen personaliseren

Met het Motiele huis willen we dat bewoners de mogelijkheid hebben om op verschillende wijzen hun huis een eigen karakter te geven, te personaliseren. Met andere woorden, belangrijke onderdelen ervan naar eigen inzicht en wens zelf in te vullen of te kiezen, bijvoorbeeld:

 • Het volume
 • Het programma
 • De plattegrond
 • De gevel-vulling
 • Jouw afwerking | stijl | karakter
 • De mate flexibiliteit
 • De digitale voorzieningen

4. Kunnen groeien

Ieder mens heeft een eigen levensloop. We worden ouder, veranderen van gezinssamenstelling, soort werk, fysieke vermogens, hobby’s, enzovoort. Ook de maatschappij verandert en onze leefstijl beweegt mee. Denk aan de groeiende ZZP-cultuur, het ‘andere’ werken, het appel op participatie (zorg), culturele diversiteit, alternatieve gezins- en samenlevingsvormen, enzovoort. 

Daarnaast verhuizen Nederlanders gemiddeld zo’n 7 keer in hun leven, jongeren frequenter dan ouderen. Dit betekent dat een huis per definitie tijdens zijn levensduur door verschillende mensen wordt bewoond of anders wordt gebruikt. 

Vanuit beide perspectieven vinden wij dat een woning zoveel mogelijk gebruiksmogelijkheden moet bieden om aan die veranderende behoefte te voldoen. In het kort vertaalt zich dit in de volgende uitbreidingen:

 • Een extra kelder
 • Een extra verdieping
 • Een extra kap-verdieping
 • Extra uitbouwen voor
 • Extra uitbouwen achter
 • Extra terrassen en|of serres

5. Flexibiliteit

Het is niet alleen van belang om tijdens je levensloop het volume uit te kunnen breiden, het is ook cruciaal om de inhoud ervan aan te kunnen passen. Het liefst op een wijze waardoor je er zo min mogelijk last van hebt. Dus zonder dat het je veel geld of energie kost. 

Dit is de reden waarom we in het EOGP bijvoorbeeld installaties toegankelijk houden, extra verdiepingshoogte introduceren, extra maat in plattegronden brengen waardoor je deze makkelijk anders kunt indelen, enzovoort. De thema’s die hierbij centraal staan zijn:

 • Polyvalentie
 • Multifunctionaliteit
 • Veranderbaarheid & aanpasbaarheid
 • Uitbreidbaarheid
 • Verplaatsbaarheid

6. Specials

Veel nieuwbouw woningen bieden mensen ruimten met een vast, eenduidig karakter. Ruimten bedoeld voor specifieke functies, verankerd in beton: ‘Dit is de keuken, dit de woonkamer, dit de berging, dit de slaapkamer.’ Ruimten worden zodanig aangeboden dat de bewoner ze alleen kan gebruiken binnen de regels van de functie waarvoor ze gebouwd zijn. Zo wordt een berging niet makkelijk een slaapkamer.

In het EOGP willen we meer flexibiliteit en mogelijkheid om te variëren. We willen extra voorzieningen opnemen om ruimten ook van een alternatieve functie te voorzien. 

Hiermee willen we de gebruiker de mogelijkheid geven ook andere functies een plek te geven binnen die zelfde ruimten, de gelegenheid bieden het dagelijks leven bijzonder te maken, direct tijdens de bouw of in een latere fase van hun leven:

 • Robuuste ruimte in huis
 • De (wijn)kelder
 • Natuur in, op of aan huis
 • De party-tent
 • De flexibele keuken
 • Extra voorzieningen (constructie, installatie, gevel)

7. Leven met de natuur

Het is een feit dat een natuurlijke omgeving bijdraagt aan de gezondheid van de mens. Dit geldt voor mensen van alle leeftijden. Het is daarom zinvol om onze leefruimte hierop in te richten en (groen)voorzieningen toegankelijk en beheersbaar te maken. 

In het EOGP willen we hier op verschillende wijze inhoud aan geven, ruimte voor (groen)voorzieningen bieden, zowel in, aan als op het huis:

 • Gezondheid voorop
 • Oriëntatie
 • Groene gevels
 • Groene daken (zachte steden)
 • Natuur in huis
 • Ruimte voor flora en fauna
 • Biobased bouwen
 • Ecologisch bouwen

8. Woonconcepten mogelijk maken

Met het EOGP geven we bewoners de mogelijkheid om hun eigen woonconcept te ontwikkelen. En daarbij de bewegingsruimte om deze door de jaren heen aan te passen. Het EOGP is maximaal aanpasbaar en in volume uit te breiden, waardoor meerdere woonconcepten in de tijd realiseerbaar zijn (levensloop bestendig).

Door het volume aan te passen en de ruimten erop in te richten, kan je als bewoner je eigen woonconcept bepalen, bijvoorbeeld:

 • Studio
 • Starterswoning
 • Gelijkvloers blijven leven
 • Groei-woning
 • Werken aan huis
 • Drive-in wonen
 • Veranderende leef-omstandigheden
 • Wonen met meerdere generaties
 • Groepswonen
 • Stadswoning

Drager en inbouw

Met het EOGP zoeken we naar een nieuwe balans tussen een massaproductie voor de gemeenschap, met vraagstukken als duurzaam bouwen, betaalbaarheid van de woning, het creëren van sociale cohesie, enzovoort, en het belang van bewegingsruimte en maatwerk voor het individu. Het vraagt om zowel een robuust framewerk (drager) als ook de mogelijkheden om deze te vullen (inbouw).

Samen in elkaar investeren

We willen het EOGP in de praktijk brengen in samenwerking met onze partners en de eindgebruiker. Het uitgangspunt is om samen in elkaar te investeren. Dat wil zeggen dat we vanuit grassroots, op kleine schaal en vanuit (collectief) particulier opdrachtgeverschap, willen werken en daarmee zoveel mogelijk geld in stenen stoppen.

Dit example of good practice is nog in ontwikkeling. De voortgang delen we via YouTube, Facebook, Instagram en de blog op deze website.