Wonen (los)

De beste manier om kennis te ontwikkelen, is door het zelf te beleven. Naast een sloepje, waarmee we regelmatig het leven op water proeven, hebben we in 2021 een camper gekocht. Het idee is om analoog aan de ontwikkeling van dit huis op wielen, die wereld van ‘losgoed’ te onderzoeken en uit te werken in een example of good practice.

Het example of good practice is nog in ontwikkeling. De voortgang delen we via Facebook, Instagram, LinkedIn en de blog op deze website.