Leren

Met dit example of good practice willen we ons niet beperken tot het ontwerpen van alleen een schoolgebouw. We gaan op zoek naar de optimale leeromgeving in een zo breed mogelijke zin van het woord. Hierbij spelen thema’s als flexibiliteit, meervoudig ruimtegebruik, leven met meerdere generaties, functiecombinaties, enzovoort een rol.

Het example of good practice zien we in eerste instantie als een fusie tussen stad en landschap. Deze knopen we aan elkaar en we plaatsen de jonge, opgroeiende mens er middenin!

Het example of good practice is nog in ontwikkeling. De voortgang delen we via Facebook, Instagram, LinkedIn en de blog op deze website.