HomeBlogNotitiesFor the LOVE of it

For the LOVE of it

Geplaatst in Notities op 12-05-2022

Op basis van wat houden mensen van hun leefomgeving? Het is een bijzonder vraag wel. Liefde is een ongrijpbaar fenomeen. Het ligt ergens gevat in de wijze waarop mensen een relatie bouwen met hun omgeving. Liefde is een belangrijke impuls voor mensen om zorgzaam (duurzaam) om te gaan met hun omgeving.

We kunnen die ‘liefde’ alleen niet echt voor anderen bouwen, maar we kunnen wel enkele voorwaarden scheppen. Dit door ons o.a. af te vragen:

  • Hoe leggen we die verbinding met onze omgeving?
  • Hoe maken we mensen bewust van hun ruimte?
  • Hoe comfortabel is het eigenlijk wat we ontwerpen?
  • Waar creëren we kansen voor onze ‘kick voor nix’?
  • Hoe en waarom voelen mensen zich rijk…?

Voor mijn leraar geschiedenis hadden de wortels van een van de bomen langs zijn fietspad een wel heel bijzondere betekenis. Ze hadden het asfalt wat omhoog getild en als hij iets voor dit obstakel gas gaf, dan kwam zijn brommer los van de grond. Het was een gratis vreugde-sprongetje (zijn ‘kick voor nix’) die de monotonie wegnam van zijn dagelijkse reis.

Ik heb dit verhaal altijd onthouden, omdat het zo mooi laat zien hoe mensen in staat zijn om van de meest uiteenlopende aspecten in hun leven te genieten. En dat daarbij kleine dingen soms betekenis hebben die doorwerken in de grote schaal.