HomeBlogProjectenEOGP – Wonen

EOGP – Wonen

Geplaatst in Projecten op 24-12-2022

Om iets duidelijk te maken kan je het beste laten zien wat je bedoeld. Met andere woorden, het goede voorbeeld geven. Examples of good practice zijn kennisdomeinen waarin wij onze zienswijzen samenvatten en vertalen naar een gebouw-concept. Deze kan functioneren als een praktische vertaling (voorbeeld) of mogelijke leidraad voor werken die volgen (referentie).

De examples of good practice richten zich op acht functionaliteiten die door de mens gebruikt worden tijdens hun levensloop. Tezamen vormen ze onze basis van waaruit we ontwerpen betekenis geven.