Ruimte voor beweging

De gemeenschap is een dynamisch organisme. Mensen zijn motiele wezens die onder invloed van hun ambities (dromen) uit eigen energie in beweging kunnen komen, mits zij daartoe de ruimte krijgen. Wij zien het als onze opgave om precies deze (bewegings)ruimte te ontwerpen; ruimte voor motiliteit en dynamiek

Dit is een van de belangrijke peilers van het Motilisme; een werkveld dat is ontstaan vanuit de behoefte aan een betere balans tussen ons ambacht, de (bouw)kunst en de handel. 

Overtuigd van het motiele vermogen van de mens, vinden wij dat architecten vaker hun eigen, creatieve vermogens mogen aanwenden om zelf het initiatief te nemen. Daarbij samen met de partners in de bouw de ruimten te creĆ«ren waarmee mensen in beweging kunnen komen, zodat draagvlak ontstaat voor waardevolle planontwikkelingen.

Welkom!Hyacinthweg 13
2565 RE, Den Haag