Dromen centraal 


In ons ontwerpproces zetten wij de dromen van de mens centraal. Niet als vrijblijvende ambitie, maar als concreet programma binnen de ruimtelijke opgave. De droom vertalen wij hiervoor in drie primaire behoeften: de behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbonden zijn. Deze behoeften werken als (inspiratie)bronnen van waaruit wij zien dat dromen opborrelen en noemen ze daarom de droombronnen. 

Deze droombronnen bieden de gebruiker en architect een programma om inhoud te geven aan ruimtelijke vraagstukken. Zij laten zich vertalen in hele praktische idealen, functionaliteiten en kennisdomeinen die verankert zijn in ons dagelijks bestaan. Ze richten zich op onze belevingswaarden en worden zichtbaar wanneer we vragen stellen als:

  • waarom dromen wij?
  • hoe kunnen we hier inhoud aan geven?
  • wat hebben we daarvoor nodig? 
  • wie kan dat faciliteren?
  • welke producten of kennis brengen zij aan tafel?

Om de inhoud van de droombronnen te concretiseren en ons collectief bewustzijn ervan te stimuleren ontwikkelen wij op dit moment een zogeheten droombronnenbank. Deze databank moet gaan werken als hulpmiddel voor zelfbouwers om hun behoeften om te zetten in een concreet bouwprogramma.

Identiteit doelgroep > karakter individu > dromen-mozaïek > primaire behoefte > droombronnen

ContactHyacinthweg 13
2565 RE, Den Haag