We zijn begonnen met het ontwerp voor de uitbreiding van het woonhuis van Ferry Bodijn en Saskia van Veen (Den Haag). De eerste studies richten zich op het voelbaar maken van een 'route architecture', een bijzondere opeenvolging van ruimten en belevenissen, waarvan delen reeds latent in het huis aanwezig zijn. We willen de uitbreiding gebruiken om precies deze kwaliteiten en relatie(s) tussen de ruimten onderling (binnen en buiten) en de ervaring als geheel te versterken.

Bijzondere thema's als gevolg van ons werkveld (Motilisme), waaronder de meerwaarde van flexibiliteit, gezonde ruimten, relaties met de natuur, het zuinig omgaan met onze wereld... worden onderdeel van het ontwerpproces.


ContactHyacinthweg 13
2565 RE, Den Haag